Wärdshuset Ulla Winbladh

Wärdshuset Ulla Winbladh är en restaurang som är belägen på Rosendalsvägen 8, på Södra Djurgården i Stockholm.

 

Med anor från 1897
Den byggnad som Wärdshuset Ulla Winbladh nu befinns vara i uppfördes inför den Allmänna konst- och industriutställningen som gick av stapeln år 1897. Arkitekten Gustaf Wickman var den som drog upp ritningarna på beställning av den tysk-svenske bagaren August Reinhold. Byggnaden var i själva verket Reinholds Ångbageri- & Conditori-Aktiebolags utställningspaviljong. Tidigare hette verksamheten Reinholds konditori. Så den byggnad vari Wärdshuset Ulla Winbladh huserar, är en av de få kvarstående byggnaderna från den Allmänna konst- och industriutställningen anno 1897. Reinholds konditori fortsatte verksamheten efter det att utställningen stängts ned.

 

Från konditori till restaurang
Reinholds konditori omvandlades till en restaurang i mitten av 1950-talet. Det blev Carl Michael Bellmans figur Ulla Winblad som restaurangen kom att uppkallas efter.

 

Kocken Nils Emil
Under många år drevs värdshuset av kocken Nils Emil Ahlin. Nils Emil hade för vana att gå runt i restaurangen och hälsa på gästerna och fråga om maten smakade bra och servicen god.

Nils Emil drev Wärdshuset Ulla Winbladh i över tio år. Vanligen stod svensk husmanskost på menyn. Mycket vällagad och god bör tilläggas.Wärdshuset Ulla Winbladh 11

 

Forna glansdagar
Om än de nuvarande ägarna när förhoppningen att de kan renommésnylta på Nils Emils goda namn, når de inte upp till den standard Nils Emil höll vad gäller både matlagning och service.

På Stans Krogkommissionen Ulla Winbladh 27/5 2005, hade dessvärre anledning att skriva följande: ”Men tyvärr, spår av Nils Emil kan skymtas i matsalen (och på hemsidan), men köket har hans ande lämnat för länge sedan. Där är det enkla genvägar och färdigköpt som gäller, ofta till hutlösa priser.” Förhoppningsvis har man då detta skrivs, i juni 2015, släppt Nils Emils ande helt fri och lever upp till egna meriter.

 

Stockholms Restauranger & Wärdshus
Nu för tiden ingår Wärdshuset Ulla Winbladh i restauranggruppen Stockholms Restauranger & Wärdshus. Man säger sig, från ägargruppens sida, verka för att förvalta det svenska smakarvet. I gruppen ingår också följande restauranger och värdshus: Edsbacka Wärdshus, Stockholm Fisk, Loch & Quay, Sjöpaviljongen, Southside Pub, Solvalla Restauranger, Konstnärsbaren och Ångbåtsbryggan på Strandvägen.