Vad är ett värdshus?

Vad är egentligen ett värdshus? Det är många som hört talas om det och du har säkerligen besökt ett par av dem under åren. Det råder dock förvirring till vad ett värdshus egentligen är. Kort sagt kan man säga att ett värdshus, tidigare stavat wärdshus, var en plats som erbjöd övernattningsmöjligheter samt mat och dryck. Man kan jämföra det med ett härbärge. Det finns fortfarande platser som använder sig av ordet värdshus, oftast om platsen har en lång historia eller om erbjuder samma typ av tjänster som förr, exempelvis vägkrogar. Det finns några platser i Sverige som i många år upprätthållit samma verksamhet.

Stallmästaregården

Behöver du flyttstädning Göteborg för att ta steget ut och flytta till huvudstaden? Det gör du helt rätt i, strax utanför ligger nämligen en av Sveriges äldsta värdshus: Stallmästaregården. Platsen har behållit samma typ av verksamhet sedan 1600-talets mitt och fortsätter ta emot besökare från hela världen. Stallmästaregården byggdes av stallmästaren Ebbe Håkansson men byggnaden, kallad den ””Gamla Byggningen””, revs redan på 1700-talet och ersattes med ””Nya Byggningen””. Den ligger belägen i Hagaparken i Solna, norr om kommungränsen till huvudstaden. Byggnaden är en av stockholmstraktens äldsta utvärdshus och har under åren samlat på sig en rad av spännande historier. Drottning Kristina passerade gården år 1645 och bestämde sig för att det var en god plats att fira midsommar på. Det gav Ebbe Håkansson idéen om att öppna ett värdshus och med hjälp av drottningens besök blev platsen välbesökt från första början. Ebbe Håkansson drev värdshuset under 14 år, fram till sin död.

margaretasvardshus2.se

Mer om Stallmästaregården

Trots att många år har passerat sedan Stallmästaregården öppnade upp sina dörrar har platsen bevarat sin klassiska interiör. Man kan bland annat se de ursprungliga vägg- och takmålningarna som kom till runt 1735. Ägare Lucas Booger, en falkenerare i hovet, lät bygga Tingshuset, den östra byggnaden. Han såg också till att värdshuset fick en extra våning och flyttade ett lusthus från 1600-talet till Stallmästaregården. Man kan idag se två av de fyra lindar som han planterade, kallade Drottning Kristinas lövsal. En före detta kock åt Karl XIV Johan tog över verksamheten år 1840. Hans namn var Pierre Bichard och han drog fördel av de mycket populära hästkapplöpningarna som genomfördes på Brunnsviken under vintertid. Idag, flera hundra år efter öppning är Stallmästaregården fortfarande en mycket populär plats som lockar besökare till dess restaurang och hotellverksamhet. Sedan 1988 drivs Stallmästaregården av entreprenören Alessandro Catenacci, VD för Nobis AB som också äger Café Opera och Operakällaren.