Ulriksdals Wärdshus

Ulriksdals Wärdshus är vackert beläget i Ulriksdals slottspark vid Edsviken i Solna.

Liksom var fallet var med värdshus förr i tiden kunde forbönder få plägnad för både sig själva och sina hästar på värdshusen. Fast Ulriksdals Wärdshus var i första hand avsett för hov- och gårdsfolket. Så var det i det första värdshuset i Ulriksdals slottspark redan på 1600-talet. Det första kända värdshuset på platsen låg i det som kallas beridarehuset, vilket var byggt år 1671.

I våra dagar kallas samma byggnad Confidencen som idag inrymmer den Sveriges äldsta bevarade rokokoteater – Ulriksdals Slottsteater.

 

Äldsta arrendena
Värdshusrörelsen utgör en av de äldsta arrendena inom slottets område. Till dessa gamla arrenden hör även Järva krog – med skrivet kontrakt år 1727. På den tiden ansågs att de båda värdshusen utgjorde komplement till varandra. Som tidigare nämnts var huvudsakligen Ulriksdals Wärdshus avsett för i första han hov- och gårdsfolk. Järva krog var främst avsett för vägfarande på färdvägen till och från Enköping respektive Uppsala.Ulriksdals Wärdshus 1

 

Bellman på besök
Ulriksdals Wärdshus var ett utflyktsmål redan för stockholmarna under 1700-talet. Bland de illustra besökarna återfinns Carl Michael Bellman. På den tiden huserade värdshuset i en träbyggnad som vi idag känner som Ottilielund. Som man kan förstå var Carl Michael Bellman en frekvent gäst vid värdshuset. Alldeles särskilt som denne omnämnt Ulriksdal i en visa. En strof lyder:

”Af gudarnes beslut uti Olympens sal.

Så rulla här min vagn på detta Ulriksdal”

 

Nykterhetsvärdshus
Solna församling drog in tillståndet att servera spritdrycker år 1855. Därmed blev Ulriksdals Wärdshus ett så kallat nykterhetsvärdshus.

 

Flytten till Confidencen
Så småningom flyttades serveringen åter till Confidencen som kom att anses som icke ändamålsenlig för värdshusverksamhet. Dåvarande värdshusföreståndaren A G Carlsson fick år 1868 att tillstånd att uppföra den byggnad där värdshuset ligger än idag. Resultatet blev det vackra, nästan skira vita trähuset vari värdshuset huserar än idag.

 

Om och tillbyggnationer
Den vackra vita träbyggnaden har varit föremål för ett antal ombyggnader. Den åttkantiga glasbyggnaden, kallad Drottning Silvias Paviljong, kom till 1987. Drottningen själv, invigde densamma i maj 1987.