Gripsholms värdshus

Gripsholms värdshus ligger i Mariefred i Södermanland. Det är ett värdshus med lång historia, som sträcker sig tillbaka till år 1609. Den dåvarande kungen, Karl IX, gav nämligen Mariefreds borgerskap rätt att tillsätta en gästgivare det året. Även om en gästgivareverksamhet alltså bedrivits i staden sedan dess, vet man idag inte var den ursprungliga byggnaden låg eller hur den såg ut. Värdshuset har dessutom haft olika namn under historiens gång, till exempel Stadshotellet eller Stadskällaren, förutom det nuvarande Gripsholms värdshus.

Även om den nuvarande byggnaden alltså inte är den ursprungliga, har dock också denna byggnad och tomt mycket historia bakom sig. Marken ägdes till en början av ett Kartusianerkloster, Pax Mariae. Det är från detta kloster som staden Mariefred har fått sitt namn. Klostret avvecklade sin verksamhet under 1520-talet, och tomten var bebyggd med värdshuset senast år 1613, enligt de skriftliga källor som finns bevarade. I andra källor från samma år, i ett brev skrivet av Karl IX:s änka, Kristina av Holstein-Gottorp, nämns gästgivaren vid namn, den förste gästgivaren i Mariefred som man känner till från historiska källor: Jocim Smock.Brunn_i_Gripsholms_värdshus

Självklart har en så gammal byggnad förändrats och byggts om genom åren, och så sent som år 1987 påbörjade man en omfattande renovering av hela värdshuset. När man kom ner på marknivå, under källarplanet, hittade man rester av grundmurarna från klostret som tidigare legat på tomten, liksom två klosterbrunnar och ett kvarnhjul. Dessa finns numera bevarade i värdshusets vinkällare. Andra fynd från klostret använde man som inredning vid renoveringen. Pålar som man fann i blåleran i marken under värdshuset blev till exempel innertaket i Smockska rummet. Innan de sattes upp daterades de av Riksantikvarieämbetet, som konstaterade att stockarna hade fällts någon under vintern 1507.

Två år efter att man inledde renoveringen kunde värdshuset öppna igen, med en stor återinvigning. Då hade man förlängt huvudbyggnaden från 1700-talet med 12 meter, där man numera hittar två av kungasviterna. Förutom en restaurang och hotellverksamheten kan man på Gripsholms slott idag också boka konferens, bröllopsfester, julfirande och nyårsfirande eller några timmar i värdshusets spa.

Om du själv drömmer om att starta ett värdshus, men inte har de ekonomiska möjligheterna, kan du låna pengar på Advisa.